مشخصات:

نام :رحمت الله

نام خانوادگی:اسماعیلی

نام پدر:قنبرعلی

تاریخ تولد:1347/02/01

تاریخ شهادت:1362/07/30

منطقه شهادت:غرب کشور

نام عملیات:منطقه مریوان

متن وصیت:

موجود نیست

سخنی از مقام معظم رهبری:

قراری که گفتند، خانواده‏های معظم شهدای روحانی کردستان در میان این جمع حضور دارند؛ هم معنویت، هم علم، هم از روحانیت، هم شهادت، هم وحدت در این جمع نورانی و متراکم تجلی پیدا کرده است