مشخصات:

نام :ستار

نام خانوادگی:اسماعیلی

نام پدر:حیدراقا

تاریخ تولد:1337/10/08

تاریخ شهادت:1361/11/18

منطقه شهادت:رقابیه

نام عملیات:والفجر مقدماتی

متن وصیت:

موجود نیست

سخنی از مقام معظم رهبری:

پرچم عروج انسان به بام معنویت که امروز در گوشه و کنار دنیا برافراشته می شود، در حقیقت پرچم امام ما و شهیدان اوست. آنها زنده اند و روز به روز زنده تر خواهند شد.