مشخصات:

نام :سیدمسلم

نام خانوادگی:موسوی

نام پدر:سید جواد

تاریخ تولد:1342

تاریخ شهادت:1363/12/26

منطقه شهادت:شرق دجله

نام عملیات:بدر

متن وصیت:

موجود نیست


سخنی از امام خمینی ره:

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان "عند ربهم یرزقون" اند و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب "فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی" پروردگارند.