مشخصات:

نام :محسن

نام خانوادگی:میرزاخانی

نام پدر:علی

تاریخ تولد:1343/06/10

تاریخ شهادت:1374/10/10

منطقه شهادت:پادگان اموزشی


متن وصیت :

باری الان که شما دارید این نامه را می خوانید خوب می دانم که در بین شمانیستم و از خداوند می خواهم که بنده را جز شهیدان  بحساب آورد.امیدوارم که چنین باشد در غیر این صورت بنده ی گناهکار یکی از دوزخیان خواهم بودسخنانی دارم با شما دوستان ورفقای عزیزم ویکی از آنها این است که لحظه ای از یاد خدا غافل نباشید که اگر چنین باشد فرمان به دست شیطان است و انسان را به هر کجا که بخواهد می بردموقعی که شیطان انسان را برد سرنوشت او خوب معلوم است که چه خواهد شد و به کجا خواهد رفت.دوم اینکه از شرو بدی دوری کنید که کلبه ی همه ی گناهان از شر و فساد است و خدادر این باره فرموده است (فمن یعمل مثقال ذره شرا یره)یعنی هر کس بااندازه ی یک ذره عمل شر انجام دهدکیفر آن را خواهد دید. همچنین اگر ذره ای خوبی انجام دهید سزای ان خواهید دید.از دوستان عزیز و ارجمندم می خواهم که اگر از بنده ناراحتی دارند درهمین دنیای فانی از تقصیر من درگذرن که درآن دنیا خیلی دیراست بخشش و گذشت ازکسی قبول نخواهدافتادوچه بهتر که در همین جا بایکدیگر تصفیه حساب کنیم که یک حدیث هم در این باره آمده است (حاسِبوُانفسکم قبل ان تحاسبوا)

به حسابتان برسید قبل از آن که به حسابتان برسند

دشمن کافرهم بداند که وقتی به این ملت دست پیداخواهد کردکه از روی جسد یکا یکه ملت قهرمان ایران بگذردتابه نیت شوم خودش برسد.

از شما عزیزان می خواهم که شبهای جمعه بنده را فراموش نکنید وازپدرومادر می خواهم که در فراغ بنده گریه زاری  نکنیدکه دل دشمنان شاد دوستان ناراحت خواهدشد وبنده رانیز یکی ازکوچکترین بندگان خدا بحساب بیاوریدازاینکه سرشما را درد آوردم بنده راببخشید امام راتنها نگذارید تاآخرین لحظات به او وفادار بمانید وقدرش رابدانیدکه همگی مارا ازمنجلات وبدبختی نجات داد،وراهی پرپیچ وخم ولی درانتهاخوشبختی وسربلندی است.