مشخصات:

نام :محمد

نام خانوادگی:اسماعیلی

نام پدر:عبدالعلی

تاریخ تولد:1353/01/10

تاریخ شهادت:1366/12/23

منطقه شهادت:شاخ شمیران

نام عملیات:والفجر10

متن وصیت :

موجود نیست

سخنی از مقام معظم رهبری:

هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم.