مشخصات:

نام :مصطفی

نام خانوادگی:مولوی

نام پدر:نادر

تاریخ تولد:1343/02/01

تاریخ شهادت:1362/12/09

منطقه شهادت:طلایه

نام عملیات:خیبر


متن وصیت :

پدر و مادر عزیز راهی را که من انتخاب کردم و قدم در آن گذاشتم راه حسین و راه اسلام است و از هرگونه سختی که در این راه بود خم به ابرو نیاوردم چون میدانستم راهی که میروم حق است و سرانجام نیز پیروزی و نیک بختی است اگر خدا قبول کند کوشش هایم اجری عظیم در پیشگاه خداوند دارد.

امت شهید پرور مسلمین و مستضعفان در این کشتی نجات که از پاره ی تن شهداء ایجاد شده است و در دریای پر تلاطم در حرکت است که حافظش الله و نافظش مهدی موعود و ناخدایش نائب بر حقش امام امت است تداومش در خط ولایت فقیه یاری نمائید که انجام وظیفه در امانت داری خود کرده اید.

باز با شما ای پدر و مادر عزیز اگر خدا قسمت کرد شهید شدم هرگز ناراحت نشوید و گریه نکنید و اگر گریه می کنید به خاطر بنده نباشد بلکه برای علی اکبر گریه کنید برای حضرت عباس و حضرت علی اصغر و هفتاد و دو تن شهید کربلا گریه کنید