شهدای شهرستان بن

استان چهارمحال و بختیاری

شهدای شهرستان بن

استان چهارمحال و بختیاری

شهدای شهرستان بن

یارب شهادت

این وبگاه جهت معرفی شهدای شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری طراحی شده است.
امیدواریم مورد رضایت شهدا قرار بگیرد.

خانواده های شهدا می توانند مطالب و عکس های شهدای خود را جهت درج در این وبگاه از طریق آدرس :
(شهر بن - خیابان ملت ، روبروی بانک صادرات ، کافی نت ارمغان ) به دست ما برسانند.

یا در صورت توان به آدرس naderi5jafar@gmail.com ایمیل نمایند.


کاربران می توانند اطلاعات شهید موردنظر را در قسمت راست وب در بخش طبقه بندی موضوعی جستجو نمایند.


بایگانی
نویسندگان

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شیخ شبان» ثبت شده استشهید سیداسداله هاشمی شیخ شبانی

نام پدر: سید محمدعلی

تاریخ تولد:1327/4/7

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :سپاه

تاریخ شهادت :1363/12/27

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:جزیره مجنون

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت: بدر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۴۵
جعفر نادری بنیشهید سیدتقی هاشمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدعلی اصغر

تاریخ تولد:1338/7/20

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل : متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی : بسیج

تاریخ شهادت : 1364/12/5

کیفیت شهادت:-------

محل شهادت:بقائی

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۴۱
جعفر نادری بنی


شهید سیدجمعه هاشمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد:1321/2/18

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی : سپاه

تاریخ شهادت :1360/1/25

کیفیت شهادت:-------

محل شهادت:شوش-دانیال

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۸:۵۴
جعفر نادری بنی


شهید سیدابوالفضل هاشمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدرحمان

تاریخ تولد:1340/5/9

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل : مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی : بسیج

تاریخ شهادت :1361/1/6

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:دزفول-شوش

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۸:۴۰
جعفر نادری بنی

شهید سیداحمد هاشمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدحبیب اله

تاریخ تولد:1347/1/5

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل : مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :مبلغ

یگان اعزامی :مبلغ

تاریخ شهادت :1365/12/8

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت: کربلای 5

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۳۱
جعفر نادری بنی


شهید سیدعلی محمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدرحمت اله

تاریخ تولد: 1349/3/3

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :جهادگر

یگان اعزامی :پشتیبانی جنگ جهادسازندگی

تاریخ شهادت : 1366/1/29

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:سنندج

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:--------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۳
جعفر نادری بنیشهید سیدمحمد محمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدجمعه

تاریخ تولد: 1346/1/7

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1364/8/11

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:--------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۳۶
جعفر نادری بنی


شهید سیدمهدی محمدی شیخ شبانی

نام پدر: میرزاآقا

تاریخ تولد: 1338/6/7

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :فرمانده گروهان شهید باهنر تیپ44

یگان اعزامی :سپاه

تاریخ شهادت : 1365/10/21

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:کربلای 5
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۳۴
جعفر نادری بنی


شهید سیدعلی اکبر محمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدصادق

تاریخ تولد: 1308/10/5

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1366/12/23

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شاخ شمیران

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:والفجر10
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۹
جعفر نادری بنی


شهید سیدمصطفی محمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدابراهیم

تاریخ تولد: 1342/6/30

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1365/10/21

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:کربلای 5
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۱۰
جعفر نادری بنی


شهید حسن کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 1343/1/1

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :-------

تاریخ شهادت : 1361/11/18

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:رقابیه

محل مزار :گلستان شهدا شیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۵
جعفر نادری بنیشهید سیدابوالفضل محمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد:1343/4/3

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل : مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت :1363/12/25

کیفیت شهادت:------

محل شهادت:شرق بصره

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۱
جعفر نادری بنیشهید سیدنصرت اله کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدسیف اله

تاریخ تولد:1343/4/10

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت :1363/12/25

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:جزیره مجنون

محل مزار :گلستان شهدا شهرکرد

عملیات منجر به شهادت:-------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۲۹
جعفر نادری بنی


شهید سیدمحمدرضاکاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد: 1341/5/10

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت :1362/7/6

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:مریوان

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۲۷
جعفر نادری بنیشهید سیدقدیر کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدعیدی محمد

تاریخ تولد: 1346/1/3

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :سپاه

تاریخ شهادت :1365/10/21

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:کربلای 5

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۰۷
جعفر نادری بنی


شهید سیدجعفر کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد:1350/2/1

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1364/8/11

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شلمچه

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۰۳
جعفر نادری بنی


شهید سیداصغر کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیداسحاق

تاریخ تولد:1344/3/2

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :متاهل

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1362/1/22

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شرهانی

محل مزار :گلستان شهدا اصفهان

عملیات منجر به شهادت:والفجر 10
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۴۷
جعفر نادری بنی


شهید سیدابوالفضل کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدعلی اصغر

تاریخ تولد:1346/3/4

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :-------

تاریخ شهادت :-------

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:جزیره مجنون

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:-------۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۳۰
جعفر نادری بنی


شهید سیدابراهیم کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: سیدمجتبی

تاریخ تولد: 1345/5/10

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :تبلیغات

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت :1365/7/29

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:دزفول-شوش

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:فتح المبین۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۲۸
جعفر نادری بنی


شهید روح اله کاظمی شیخ شبانی

نام پدر: عزت اله

تاریخ تولد:1347/4/1

محل تولد:شیخ شبان

وضعیت تاهل :مجرد

مسئولیت شهید در جبهه :رزمنده

یگان اعزامی :بسیج

تاریخ شهادت : 1366/12/23

کیفیت شهادت:--------

محل شهادت:شاخ شمیران

محل مزار :گلستان شهداشیخ شبان

عملیات منجر به شهادت:والفجر 10۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۲۵
جعفر نادری بنی