مشخصات:

نام :سید قاسم

نام خانوادگی:موسوی

نام پدر:سید شریف

تاریخ تولد:1351/09/01

تاریخ شهادت:1366/12/25

منطقه شهادت:شاخ شمیران

نام عملیات:والفجر10

متن وصیت:

موجود نیست

سخنی از امام خمینی ره:

ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی است و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.