مشخصات:

نام :سید سعید

نام خانوادگی:مرتضوی

نام پدر:سید عنایت الله

تاریخ تولد:1350/01/05

تاریخ شهادت:1364/11/26

منطقه شهادت:فاو

نام عملیات:والفجر8

متن وصیت:

می دانید چرا به جبهه آمدم1-چون می خواستم از دینم دفاع کنم2-چون می خواستم از قرآن دفاع کنم.3-چون مقلد امام هستم نمی دانم که همه از مرگ فرار می کنند می دانم که خورشید عمر روزی غروب می کندو چه بهتر که مرگ انسان در راه خداو فرآن باشد و شهید شویم.

و ای ملت شهید پرور شماتاکنون خوب امتحان داده ایدنکند روزی پارا به عقب بکشیدکه قهر خداوند بر شما نازل شودهمیشه گوش به فرمان امام باشید و از او پیروی کنید.

در پایان بار دیگردرود بی کران خود را نثار شما خانواده ی محترم می نمایم و از آنها می خواهم که هیچ گاه خدای باری تعالی را از یاد نبرند نماز را همیشه بپا دارند و دعا گوی امام باشند.