مشخصات:

نام :ابراهیم

نام خانوادگی:مولوی

نام پدر:رمضان

تاریخ تولد:1332

تاریخ شهادت:1362/10/2

منطقه شهادت:شهرکرد


متن وصیت:

موجود نیست

سخنان مقام معظم رهبری:

ٰحسین بن علی(ع) در راه اسلام شهید شد. ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم.